naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
historie
zaměstnanci
kontakty
zápis do 1. třídy
zápis do MŠ
dokumenty
dokumenty ke stažení
projekty
školská rada
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
akce školy
napsali o nás
mimoškolní aktivity
nabídka práce
GDPR
fotografie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše logo

naše město

celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

Centrum robotiky
 

akce školy


Celoškolní akce a akce pro děti a žáky

Září
Společný třídní aktiv všech rodičů školy
Knihovna Božkov – setkání čtenářů
Malování na chodníku
Vycházka do okolí školy
Výtvarná soutěž : Blaničtí rytíři a sv. Václav 

Říjen
Vystoupení sborového zpěvu – vítání občánků v Letkově
Vyhlášení výtvarné soutěže - Kalendář 2018 téma : 680.let od založení Božkova
Jarmareční dílny s rodiči
Dýňová slavnost – Ostrov
Odpoledne s Eliškou ( projekt: Nemyslíme jen na sebe)
Přírodovědná vycházka – barvy podzimu, obrázek s přírodnin
Vědomostní soutěž - Historie Božkova
Knihovna Božkov - pro 1.třídu
Sbírka kaštanů pro zvířátka
Prevence úrazů
Opékání jablíček na božkovském ostrově
Sportovní soutěž ( projekt: Cesta ke zdraví)

Listopad
Jarmareční dílny s rodiči
Vystoupení sborového zpěvu – 1. advent – Letkov
Odpoledne v knihovně – Děti čtou dětem
Výstavka dokumentů o 17. Listopadu
Beseda -práva dětí
Pečení svatomartinských perníčků
„Vzájemně si prostíráme stůl“

Prosinec
Výtvarná soutěž - Kalendář 2018 ( vyhlášení vítězů)
Vystoupení sborového zpěvu – vánoční strom Slovan
Čerti ve škole
Děti čtou dětem – čtení v mateřské škole
Vánoční třídní projekty
Jarmareční dílny s rodiči
2. advent – Vánoční jarmark s vystoupením sborového zpěvu
Bazar knih v prostorách školy
Knihovna Božkov – adventní čtení
Pečeme zdravě – spolupráce s nutriční terapeutkou ( projekt: Cesta ke zdraví)
Výtvarná dílnička - výroba drobných dárků
Vánoční besídka ve školní družině
Posezení s rodiči v mateřské škole
Zpíváme koledy

Leden
Den otevřených dveří
Recitační soutěž
Tříkrálová sbírka – Charita Plzeň
Návštěva Tří králů
Čtení ze starých kronik
Zdravý životní styl ( příprava jednoduchého pokrmu, pitný režim)
Sportovní soutěže
Výtvarná dílnička - budky pro ptáky
Přírodovědná vycházka – pozorování a krmení zvěře (sbírka kaštanů)
Knihovna Božkov – návštěva čtenářů
Výtvarná a literární soutěž : Nemyslíme jen na sebe (projekt)

Únor
Divadlo Kolem - pohádka
Masopust, masopustní průvod po Božkově
Jarmareční dílny pro rodiče
Beseda o vzájemném respektování
Výtvarná dílnička - výroba masek
Turnaj v míčových hrách

Březen
Noc s Andersenem
Den pro předškoláky
Celoškolní projekt Velikonoce
Velikonoční zvyky a tradice
Jarmareční dílny s rodiči
Návštěva Muzea loutek
Velikonoční jarmark
Atletické soutěže
Vyhodnocení soutěže „Nemyslíme jen na sebe“
Výtvarná dílnička – knižní vazba
Ilustruji svoji oblíbenou knížku

Duben
Zápis do budoucí 1.třídy
Přírodovědná vycházka – seznamování s cizokrajnými stromy v božkovském parku
Zahájení přípravy na Družinové sportovní hry
Pěstujeme kytičku pro maminku
Čteme dětem - Chráníme přírodu
Beseda o třídění odpadu, Den Země
Dopravní výchova – bezpečně na kole a koloběžce

Květen
Osvobození Plzně – společné čtení a prohlížení fotografií 
Vycházka na božkovský ostrov a uctění památky padlých za II. světové války
Školy v přírodě
Čtenářská soutěž
Turnaj – v karetních hrách
Psí útulky (projekt. Nemyslíme jen na sebe)
Družinové sportovní hry
Výtvarná dílnička - Den matek
Družinové sportovní hry

Červen
Den dětí ve škole i školní družině
Akademie školy
Sportovní soutěže
Škola v přírodě MŠ
Školní výlety


 

úřední deska

Good start to school

ukončené projekty

jídelníček

naše třídy

akce ŠD

naše akce

Projekt Prevence onemocnění 1. třída