naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
historie
zaměstnanci
kontakty
zápis do 1. třídy
zápis do MŠ
dokumenty
dokumenty ke stažení
projekty
školská rada
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
akce školy
napsali o nás
mimoškolní aktivity
nabídka práce
GDPR
fotografie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše logo

naše město

celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

Centrum robotiky
 

mateřská škola


Charakteristika mateřské školy

Jednotřídní mateřská škola je umístěna v budově základní školy, Vřesinské ulici 17 v Plzni.
Od roku 1996 je sloučena se ZŠ.
Od roku 2000 se ZŠ a MŠ stala samostatným právním subjektem. 
Ředitelka ZŠ a MŠ je Mgr., Bc. Hana Stýblová
Pedagogický sbor tvoří vedoucí učitelka Petra Králová a učitelky Bc. Lenka Hacaperková a Dagmar Hříbalová.

Mateřskou školu tvoří dvě třídy – učebna vybavená kobercem a pracovními stolky a herna s prostorem na hraní a cvičení, využívaná odpoledne jako ložnice.
Sociální zařízení má 6 dětských záchodků a 6 umyvadel. Jedna toaleta je přizpůsobena pro handicapované. K mateřské škole přísluší ještě malá herna, která slouží jako prostor pro provádění logopedické prevence, angličtinu, relaxaci, cvičení…, dále sborovna pro učitelky a sklad potřeb pro uklízečku.
Svačiny jsou do třídy přinášeny kuchařkou, obědy jsou podávány v prostoru školní jídelny v 1. patře budovy. V jídelně jsou stoly a židle přizpůsobené předškolním dětem. 
Mateřská škola má možnost využívat i další prostory školy, jako je tělocvična, třídy,  školní hřiště a školní dvůr, který byl v rámci projektu Zelený poklad nově zrekonstruován – položen travní koberec, vrbové iglú a další vybavení pro vzdělávání a hru dětí. Např. skluzavka, tabuli na kreslení, lavičky, stůl a velký záhon, kde na jaře sází květiny a bylinky a celý rok o ně společně pečují.
Na školním hřišti je kryté pískoviště, sestava s prolézačkami a skluzavkou, hřiště na míčové hry i zatravněný prostor.
Škola s bezbariérovým vstupem stojí v obytné zóně v klidné slepé ulici.
V okolí školy je možnost parkování a nedaleko je trolejbusová zastávka.

Pravidelné aktivity dětí

Plavání pro předškoláky  (bazén Slovany)

Angličtina - probíhá pravidelně každé pondělí hravou formou a je součástí ŠVP
                 - provádí kvalifikovaná p. učitelka

Výtvarný ateliér – děti se pravidelně učí tvořit s paní učitelkou různými výtvarnými
               technikami

Projekty:

·         Good start to school – mezinárodní projekt v rámci Erasmu+, vznikají nové diagnostické nástroje

·         Celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

·         Moderní škola 3 – OP VVV

Další akce:
Návštěva divadelních představení
Tematické vycházky do okolí
Školní výlety
Besedy
(zubař, první pomoc, hasiči, knihovna, pejskové…)
Škola v přírodě (mimo Plzeň)
Každoroční návštěva „LVÍHO OČKA“(screeningové vyšetření zraku předškolních dětí).

 

Mistrovství mateřských škol v baseballu

Výlet do Milínova

Sportovní hry pro MŠ

Výlet MŠ na Pohádkový statek

Mistrovství Plzně MŠ v baseballu

Dopravní výchova v MŠ

Masopustní rej

Sportovní hry pro MŠ

Plavecký výcvik

Divadelní představení

Návštěva tří králů

Vánoce 2017

Mikulášské divadlo

Mikulášská nadílka

Olympiáda 2017

Zelený poklad

Školní výlet na zámek Nebílovy

Zelený poklad

Karneval v MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

projekt: "Můj první gól"
 

úřední deska

Good start to school

ukončené projekty

jídelníček

naše třídy

akce ŠD

naše akce

Projekt Prevence onemocnění 1. třída