naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
historie
zaměstnanci
kontakty
zápis do 1. třídy
zápis do MŠ
základní škola
dokumenty ke stažení
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
akce školy
napsali o nás
mimoškolní aktivity
fotografie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše logo

naše město


Proškoly.cz

populární školka

celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

Centrum robotiky
 

mateřská škola


Charakteristika mateřské školy

Jednotřídní mateřská škola je umístěna v budově základní školy, Vřesinské ulici 17 v Plzni.
Od roku 1996 je sloučena se ZŠ.
Od roku 2000 se ZŠ a MŠ stala samostatným právním subjektem. 
Ředitelka ZŠ a MŠ je Mgr.Bc. Hana Stýblová
Pedagogický sbor tvoří vedoucí učitelka Monika Kalašová, která je zároveň kvalifikovaná logopedická asistentka, certifikovaná instruktorka pilátes pro děti a školní terapeut programu INPP a učitelka Petra Králová, která je metodik ZŽS a pracuje s dětmi ve výtvarném ateliéru. Mateřskou školu tvoří třída s kobercem a stolky a herna s prostorem na hraní a cvičení, využívaná odpoledne jako ložnice .
Sociální zařízení má 6 dětských záchůdků a 6 umyvadel. Jedna toaleta je přizpůsobena pro handicapované. K mateřské škole přísluší ještě malá herna, která slouží jako prostor pro provádění logopedické prevence, angličtinu, relaxaci, cvičení…, dále sborovna pro učitelky a sklad potřeb pro uklízečku.
Svačiny jsou do třídy přinášeny kuchařkou, obědy jsou podávány v prostoru školní jídelny v 1. patře budovy. V jídelně jsou stoly a židle přizpůsobené předškolním dětem. 
Mateřská škola má možnost využívat i další prostory školy, jako je tělocvična, třídy, kabinet, hřiště a dvorek. 
Na školním hřišti je kryté pískoviště, sestava s prolézačkami a skluzavkou, hřiště na míčové hry i zatravněný prostor.
Celé hřiště je v odpoledních hodinách otevřené také pro veřejnost.
Dvorek školy je vysypán drobnými kamínky.Děti zde mají skluzavku, tabuli na kreslení, lavičky, stůl a velký záhon, kde na jaře sází květiny a bylinky a celý rok o ně společně pečují.
Škola s bezbariérovým vstupem stojí v obytné zóně v klidné slepé ulici.
V okolí školy je možnost parkování a nedaleko je trolejbusová zastávka.

Pravidelné aktivity dětí

Plavání - pravidelně v pátek (10,20-11,00) (září-leden) 
               (bazén Slovany)

Keramika - pravidelně 1x za 14 dní – děti samostatně vyrábí keramické výrobky,které si
               odnášejí domů

Angličtina - probíhá pravidelně každé pondělí hravou formou
                 - provádí kvalifikovaná p. učitelka

Logopedická prevence u všech dětí – provádí průběžně kvalifikovaná logopedická asistentka ve spolupráci s logopedkou SPC Plzeň 

Pilates - děti cvičí pravidelně zdravé cvičení pilates s certifikovanou instruktorkou pilates
              pro děti

Výtvarný ateliér – děti se pravidelně učí tvořit s paní učitelkou různými výtvarnými
               technikami

Návštěva divadelních představení
Tématické vycházky do okolí
Školní výlety
Besedy
(zubař, první pomoc, hasiči, knihovna, pejskové…)
Škola v přírodě (mimo Plzeň)
Každoroční návštěva „LVÍHO OČKA“(screeningové vyšetření zraku předškolních dětí).


Mikulášské divadlo

Mikulášská nadílka

Olympiáda 2017

Zelený poklad

Školní výlet na zámek Nebílovy

Zelený poklad

Karneval v MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

projekt: "Můj první gól"
 

úřední deska

EU peníze školám

Rozvoj počítačové gramotnosti
na českých školách

jídelníček

naše třídy

akce ŠD

naše akce

Projekt Prevence onemocnění 1. třída

Hudební nástroje
a veselé zpívání