Mimoškolní aktivity

Nepovinné předměty:
přípravný sborový zpěv 1. – 2.třída
pohybové hry 1. třída
sborový zpěv 3. – 5. třída 

Kroužky – školní družina
výtvarný kroužek
kroužek vaření

Mimoškolní činnost školy 
V rámci doplňkové činnosti školy: 
hra na flétnu – skupiny podle pokročilosti žáků
sportovní hry
čtenářské kluby
hra na kytaru
dramatický kroužek
zábavná logika
Věda nás baví 
Zdravotní cvičení 
Scilearn
Anglická konverzace