Školní akce

Přibližný termín konáníPlánované akce pro děti  v ZŠ Plánované akce
pro děti  v ŠD 
Plánované akce pro děti, rodiče a veřejnost
záříNávštěva paměťových institucí  26.9. 2019
Muzeum stavitelství Plasy – 1.,3.,5.třída

Polanova síň – Pověsti města Plzně – 3.tř.

Plavecký výcvik 4.třídy, do 01/20
Pěšky do školyTřídní schůzky 1.-5.tř.
říjenNávštěva paměťových institucí  Muzeum husitství Tábor – 2.,4.třída

Vyhlášení výtvarné soutěže – Kalendář pro nový kalendářní rok, téma Knihu, kterou mám rád.

Projekt – Zdravé stravování –      4.,5. třída
Příprava na Dýňovou slavnostJarmareční dílny pro Dýňovou slanost

Dýňová slavnost /19.10./
listopadProjekt k 30. výročí Sametové revoluce

1.11. Praha Hudební muzeum  – 2.tř.

6.11.Národopisné muzeum Praha, 1. a 5. třída

Návštěva Prahy a Pražského hradu, 4.třída
Projekt k 30. výročí Sametové revoluce

Příprava na Vánoční zastávku
Jarmareční dílny pro Vánoční zastávku 

Vánoční zastávka – vystoupení dramatického kroužku a sborového zpěvu /30.11./

Konzultační dny
prosinecAdventní chvilky ve vestibulu školy

Čerti ve škole – mikulášská nadílka

Vánoční projekty ve třídách
Vánoční besídkaBazar knih v prostoru školy
ledenRecitační soutěžTříkrálová sbírka

Zima v přírodě 
Den otevřených dveří v protoru celé školy 14.1.2020
únorProjekt MasopustBeseda o zvířatechJarmareční dílny pro Velikonoční jarmark
březenNoc s Andersenem 27.3.2020

Měsíc knihy
Noc s AndersenemDen pro předškoláky 14.3.2020

Jarmareční dílny pro Velikonoční jarmark
  
dubenProjekt Velikonoce

Projekt Den Země
Velikonoční zvyky a příprava na Velikonoční jarmarkZápisy do budoucí 1.třídy  6.4.2020

Velikonoční jarmark  / 4.4./

Třídní schůzky 1.-5.tř. /15.4./
květenProjekt Osvobození Plzně – konec 2.světové války

Celoškolní sportovní olympiáda

Pasování prvňáčků na čtenáře

Rozlučka s 5. třídou
Sportovní hry

Léto pro malé indiány
Konzultační dny
červenČtenářská soutěž

Školní výlety

Školy v přírodě 15.6.- 19.6.2020

Den dětí 1.6.2020
Výlety do blízkého okolí školyZahradní slavnost

Naplánované jsou další návštěvy Divadla Alfa, Techmánia Science Center, Polanovy síně, ZOO, DEPO 2015, Centra robotiky. Akce jsou plánované v součinnosti s jinými organizacemi, a proto budou vkládány do plánu dodatečně.