Zaměstnanci

ředitelka školy, statutární orgán
Mgr. Bc. Hana Stýblová

zástupce statutárního orgánu
Mgr. Lucie Vancová

správce budovy
firma AGS + Os.r.o.

účetní, referentka a vedoucí ŠJ
Miroslava Kryčová


třídní učitelky ZŠ
1.třída Mgr. Jana Boháčová
2.třída Mgr. Lucie Vancová 
3.třída Mgr. Blanka Písaříková 
4.třída Mgr. Jiřina Říhová
5.třída Mgr. Iva Zemanová

vychovatelky ŠD
Petra Keglerová – vedoucí vychovatelka
Karla Vovsová
Martina Vrtělová

učitelky MŠ
Bc. Lenka Hacaperková – vedoucí učitelka 
Kateřina Laštůvková – učitelka
Dagmar Hříbalová – učitelka


vedoucí správních zaměstnanců
Jaroslava Mudrová