Zápis do MŠ

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne ve dnech 4. 5 – 5. 5. 2020.

Info pro rodiče 2020
Kritéria přijímacího řízení 2020
Rámcová kritéria

Další informace k zápisům do mateřských škol www.mszapis.plzen.eu,
nebo na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu.